Aktualności
 • Program dotacji dla przedsiębiorstw na zakup oprogramowania oraz usług niezbędnych do jego wdrożenia celem zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych został ogłoszony.

  Poniżej prezentujemy wybrane, kluczowe informacje: ...
 • Pojawiła się nowa możliwość uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorców na szeroko rozumianą cyfryzację celem dostosowania prowadzonej działalności do zmian na rynku powstałych w wyniku pandemii COVID-19. Poniżej prezentujemy podstawowe założenia programu dotacji a zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zachęcamy do kontaktu z nami...
 • Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zastąpi on funkcjonujący w ramach poprzedniej perspektywy Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

  Program na lata 2021-2027 podzielony został na 10 priorytetów...
 • Zarząd Województwa Lubelskiego oraz Rząd uzgodnili kwotę alokacji, którą otrzyma województwo lubelskie z funduszy unijnych na Regionalny Program Operacyjny (RPO) na lata 2021-2027 - 2 mld 273 mln euro, jest to kwota o prawie 42 mln euro większa niż kwota alokacji na okres 2014-2020.

  Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy na bieżąco informować o możliwościach wsparcia Przedsiębiorców.
 • nabór wniosków o przyznanie grantu do pilotażowego działania PARP „Przemysł 4.0”.

  Grant może być przyznany na projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 lub wdrożenia wybranego obszaru działań w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, które są wynikiem opracowanej mapy drogowej.
 • 4 maja br. Sejm RP przyjął ustawę o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej dotyczącej Funduszu Odbudowy.

  Unijny Fundusz Odbudowy to specjalna pula środków na odbudowę europejskiej gospodarki, dostępna dodatkowo poza środkami z budżetu unijnego na lata 2021-2027. Polska ma z niego otrzymać ok. 23 mld euro w dotacjach oraz ok. 34 mld euro pożyczek. Środki te możemy wykorzystać do 2026 roku, a 13 % z nich zostanie przekazanych Polsce w ramach zaliczki, już w lipcu bieżącego roku.
 • Do 27 maja br. można składać wnioski do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

  Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
 • Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
  pragniemy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia
  wielu radosnych i ciepłych chwil, prawdziwej radości
  oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.
 • NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.

  Konkurs skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczono 300 mln PLN.
 • W terminie: od 13 stycznia 2021 r. do 17 lutego 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych.