OGŁOSZENIE NABORU NA INWESTYCJE W DYWERSYFIKACJĘ DZIAŁALNOŚCI SEKTORA HORECA – A1.2.1 KPO

3 kwietnia br. PARP ogłosił konkurs dla branży HoReCa finansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

Termin naboru wniosków: od 06.05.2024 r. do 05.06.2024 r., z zastrzeżeniem, że nabór może zostać wydłużony lub skrócony (nabór musi trwać co najmniej 14 dni, a informacja o wcześniejszym zakończeniu naboru wniosków dla danego województwa lub regionu zostanie opublikowana przez Operatora na stronie internetowej naboru nie później niż na 3 dni przed zakończeniem naboru)

Maksymalna wartość dofinansowania: 540.000 zł

maksymalna wartości wydatków kwalifikowalnych: 600.000 zł

Poziom dofinansowania: nie może przekroczyć 90%

Wydatki kwalifikowane do dofinansowania:

 

Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

 1. inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:
 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność oraz
 1. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
 2. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

 

Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

 

Obszar geograficzny : Cała Polska. Dla każdego z pięciu regionów został wybrany w konkursie jeden Operator przeznaczony do obsługi przedsiębiorców w zakresie Inwestycji A1.2.1 KPO, działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:

 • Region 1 – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
 • Region 2 – województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • Region 3 – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie
 • Region 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
 • Region 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

Link do dokumentacji konkursowej:

https://kpo.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiebiorcow#dokumenty

W przypadku zainteresowania przygotowaniem takiego projektu i uzyskaniem bezzwrotnej dotacji zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy – nr tel. 603 422 939

Data publikacji: 4 kwiecień 2024