PARP uruchamia drugi nabór wniosków dla branży HoReCa w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Celem przedsięwzięcia jest pomoc firmom w stawianiu czoła wyzwaniom rynkowym przez wsparcie projektów, które mogą przyczynić się do ich dalszego rozwoju i stabilizacji. Wsparcie obejmuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia MŚP) z branży HoReCa (tj. hotele, restauracje, catering), turystyka oraz kultura, które w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozszerzą lub zdywersyfikują swoją dotychczasową działalność w celu wzmocnienia szans jej prowadzenia w przypadkach przyszłych kryzysów.

Dzięki realizacji przedsięwzięć w ramach inwestycji przedsiębiorcy z branży będą mogli wprowadzić do swojej oferty nowe produkty lub usługi, dotychczas nierealizowane w ramach prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy mogą również rozszerzyć swoją ofertę, podejmując działania w innej części sektora i osiągając w ten sposób dodatkowe źródło przychodów.

Termin naboru: 18 lipca 2024 r. – 20 sierpnia 2024 r.

Maksymalna wartość dofinansowania: 540.000,00 zł

maksymalna wartości wydatków kwalifikowalnych: 600.000,00 zł

Poziom dofinansowania: nie może przekroczyć 90%

W przypadku zainteresowania przygotowaniem takiego projektu i uzyskaniem bezzwrotnej dotacji zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy – nr tel. 603 422 939

Data publikacji: 4 lipiec 2024