Środki na transformację przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla Działania 1.2 „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Dofinansowanie w ramach ww. Działania uzyskać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa planujące inwestycje w automatyzację i robotyzację celem zwiększenia innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności. Wsparcie obejmuje przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, na podstawie której zostanie wdrożona innowacja procesowa lub produktowa.

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 Termin naboru wniosków: od 02.08.2023r. do 08.11.2023r.

Poziom dofinansowania:

– mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %

– średnie przedsiębiorstwa: 60 %

– duże przedsiębiorstwa: 50 %

 Maksymalna wartość dofinansowania: 3.000.000 zł

Wydatki kwalifikowane do dofinansowania:

– koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej;

-zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie);

– zakup oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne (narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania tymi urządzeniami i komunikacji z nimi;

– koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości kosztów nabycia środków trwałych;

– zakup zewnętrznych usług szkoleniowych.

Link do dokumentacji konkursowej:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/automatyzacja-i-robotyzacja-w-msp

W przypadku zainteresowania przygotowaniem takiego projektu i uzyskaniem bezzwrotnej dotacji zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy – nr tel. 603 422 939

 

Data publikacji: 25 sierpień 2023