Zakończona ocena projektów złożonych w pierwszym naborze w ramach Ścieżki SMART dla MSP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o wynikach oceny spełnienia kryteriów przez projekty złożone w ramach pierwszego naboru wniosków do „Ścieżki SMART” realizowanego w ramach programu FENG, nr konkursu: FENG.01.01-IP.02-001/23. Pozytywną ocenę otrzymało 198 projektów.

Poniżej link do listy projektów ocenionych pozytywnie:

https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/743/sciezka_SMART_nabor_1_2023_projekty_pozytywne.pdf

oraz projektów ocenionych negatywnie:

https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/743/sciezka_SMART_nabor_1_2023_projekty_negatywne.pdf

Obecnie trwa proces wysyłania indywidualnej korespondencji informującej o wyniku oceny, drogą pisemną na adres korespondencyjny wskazany we wniosku o dofinansowanie albo elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP (jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie adres skrzynki e-PUAP). Wnioskodawcy, których projekty oceniono pozytywnie otrzymają również informację o konieczności dostarczenia dokumentacji niezbędnej do dalszej weryfikacji i zawarcia umowy o dofinansowanie.

 

Data publikacji: 14 listopad 2023