Zbliżający się termin ogłoszenia kolejnych naborów dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

W najbliższych tygodniach LAWP ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie dla następujących działań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027:

Działanie: 1.2 „Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw”

Dla kogo: Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Ogłoszenie konkursu: 22.06.2023r.

Nabór wniosków: 30.06.2023r. – 18.08.2023r.

Zakres dofinansowania: Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach oraz usług szkoleniowych w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury.

W ramach działania wsparcie mogą uzyskać projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R. Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać komplementarne wsparcie dotyczące usług szkoleniowych w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury.

Poziom dofinansowania: max 85% (szczegółowy poziom dofinansowania będzie określony w regulaminie konkursu)

Alokacja na konkurs: 75.944.900,70 zł

 

 

Działanie: 2.4 „Cyfryzacja lubelskich MŚP”

Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Ogłoszenie konkursu: 18.07.2023r.

Nabór wniosków: 25.07.2023r. – 31.08.2023r.

Zakres dofinansowania: Projekty w zakresie transformacji cyfrowej MŚP, jako dodatkowy element projektów wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wsparciem zostanie objęte wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych (rozwiązania „szyte na miarę”), a w szczególności:

– zmiana modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych;

– cyfryzacja przedsiębiorstw;

– zwiększenie wykorzystania systemów procesowych;

– wsparcie przestawienia się firm na cyfrowy łańcuch dostaw i wprowadzanie produktów

i usług opartych na TIK do codziennej działalności;

– digitalizacja procesów eksportowych;

– wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw do ponownego wykorzystania informacji lub współdzielenia zasobów przedsiębiorstw;

– wsparcie rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Poziom dofinansowania: max 85% (szczegółowy poziom dofinansowania będzie określony w regulaminie konkursu)

Ograniczenia i wyłączenia:

– W ramach projektów w zakresie transformacji cyfrowej MŚP będzie możliwe jedynie wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa;

– Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne wykorzystujące powszechnie znane i dostępne technologie.

Alokacja na konkurs: 22.950.000,00 zł

 

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, zapraszamy do kontaktu, nr. tel.: 603 422 939

Data publikacji: 14 czerwiec 2023