Dotacje na OZE i termomodernizację budynków już w styczniu 2022r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w styczniu 2022r. zostanie ogłoszony atrakcyjny program dotacji dla firm. Działanie 15.1 „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki” przewiduje dofinansowanie do następujących typów inwestycji:

TYP 1: Budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji służącej do produkcji energii z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii

TYP 2: Głębokiej termomodernizacji budynków/lokalów, obejmującej kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE. Działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego budynku/lokalu. W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła. Ponadto, dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

TYP 3: Budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji służącej do produkcji energii z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii.

DLA KOGO: O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

ALOKACJA: Przewidziana alokacja środków dla konkursu wynosi: ponad 94 mln zł

WAŻNE:

- Przewiduje się przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie kolejno dla każdego z ww. typów inwestycji w innym okresie czasu.

TYP 1 – nabór wniosków luty 2022

TYP 2 – nabór wniosków marzec 2022

TYP 3 – nabór wniosków kwiecień 2022

 - W przypadku typu 2 inwestycji konieczne jest przygotowanie audytu energetycznego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

- W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy większej niż 50kW konieczne jest dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub uzyskania pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

- W ramach konkursu planowane jest umożliwienie korzystania z systemu zaliczkowego.

 INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:

DLA PROJEKTÓW TYPU 1:

Maksymalny poziom dofinansowania: mikro i małe przedsiębiorstwa 65%, średnie przedsiębiorstwa 55%

Maksymalna wartość dotacji: 200.000 EUR (dofinansowanie stanowi pomoc de-minimis)

 DLA PROJEKTÓW TYPU 2:

Maksymalny poziom dofinansowania: mikro i małe przedsiębiorstwa 65%, średnie przedsiębiorstwa 55%

Maksymalna wartość dotacji: 1.500.000 PLN

 DLA PROJEKTÓW TYPU 3:

Maksymalny poziom dofinansowania: mikro i małe przedsiębiorstwa 80%, średnie przedsiębiorstwa 70%

Maksymalna wartość dotacji: 3.000.000 PLN

 W przypadku zainteresowania zapraszam Państwa do kontaktu pod nr 603-422-939 celem omówienia szczegółów współpracy w zakresie przygotowania dla Państwa wniosku o dofinansowanie.

Data publikacji: 7 grudzień 2021