DOTACJE NA OZE I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW – OGŁOSZONO NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 15.1 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ENERGETYKI

26 stycznia br. LAWP ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki.

Konkurs podzielono na 3 rundy:

 1. I Runda konkursu

Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” – wnioski można składać na budowę, rozbudowę, przebudowę instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

Wnioski można składać w terminie: od dnia 28.02.2022 r. do dnia 21.03.2022 r. do godziny 15:00:00;

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa:65%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 55%,
 • duże przedsiębiorstwa: 45% (Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki (przedsiębiorstwa niespełniające definicji zawartej w Rozporządzeniu 651/2014 – duże przedsiębiorstwa)

II Runda konkursu

Głęboka termomodernizacja” – wnioski można składać na głęboką termomodernizację budynków/lokalów, obejmującą kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE. Powyższe działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła. Ponadto, dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

Wnioski można składać w terminie: od dnia 22.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. do godziny 15:00:00;

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 65%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 55%,
 • duże przedsiębiorstwa: 45% (Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki (przedsiębiorstwa niespełniające definicji zawartej w Rozporządzeniu 651/2014 – duże przedsiębiorstwa)

 

 1. III Runda konkursu

„Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW” – wnioski można składać na budowę, rozbudowę, przebudowę instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

Wnioski można składać w terminie: od dnia 21.04.2022 r. do dnia 06.05.2022 r. do godziny 15:00:00

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych:

Budowa nowych instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 80%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 70%,
 • duże przedsiębiorstwa: 60%.
 1. Przebudowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE; Magazyny energii; Prace przygotowawcze:
 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 65%,
 • średnie przedsiębiorstwa: 55%,
 • duże przedsiębiorstwa: 45% (Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki (przedsiębiorstwa niespełniające definicji zawartej w Rozporządzeniu 651/2014 – duże przedsiębiorstwa)

 

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, zapraszamy do kontaktu, nr. tel.: 603 422 939

Data publikacji: 27 styczeń 2022