LAWP ogłosiła pierwszy konkurs w nowej perspektywie finansowej

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła 22 czerwca br. pierwszy w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 konkurs, który ma dofinansowywać stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Bezzwrotną dotację do 70% możemy uzyskać na zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R. Działalność ta może dotyczyć rozwoju własnych produktów/usług/technologii  ale także świadczenia usług na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Pojawia się zatem szansa na stworzenie lub doposażenie własnego zaplecza badawczo rozwojowego w firmie (laboratorium, biuro konstrukcyjne, stanowiska testowe, linie pilotażowe itp.)

Dla kogo: Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

 Termin naboru wniosków: od 30.06.2023r. do 18.08.2023r.

Poziom dofinansowania:

– mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %

– średnie przedsiębiorstwa: 60 %

– duże przedsiębiorstwa: 50 %

 Maksymalna wartość dofinansowania: 3.000.000 zł

Wydatki kwalifikowane do dofinansowania:

– zakup nieruchomości (do 10% wartości pozostałych wydatków kwalifikowanych projektu);

– zakup robót budowlanych (łącznie z zakupem nieruchomości do 50% wartości pozostałych wydatków kwalifikowanych projektu);

– zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie);

– zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, know-how itp.);

– zakup zewnętrznych usług szkoleniowych dla pracowników w zakresie wykorzystania nabywanej infrastruktury (do 5% wartości pozostałych wydatków kwalifikowanych projektu);

Link do dokumentacji konkursowej:

https://funduszeue.lubelskie.pl/lawp/nabory/1.2-infrastruktura-wspomagajaca-rozwoj-technologiczny-przedsiebiorstw/1.2-infrastruktura-wspomagajaca-rozwoj-technologiczny-przedsiebiorstw-felu.01.02-ip.01-001-23/

W przypadku zainteresowania przygotowaniem takiego projektu i uzyskaniem bezzwrotnej dotacji zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy: nr. tel.: 603 422 939.

Data publikacji: 26 czerwiec 2023