OŚ PRIORYTETOWA I: POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU
Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Działanie nakierowane jest na wsparcie projektów rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności o wysokich parametrach. Dzięki jego realizacji stworzone zostaną możliwości świadczenia usług dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach, na których prowadzenie takich inwestycji na zasadach rynkowych jest nieopłacalne. Wsparcie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, posiadających odpowiednio wysoki potencjał oraz doświadczenie gwarantujące sprawną realizację projektów.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania UE: do 85 %

 

Zobacz pełny dokument: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020