Start programu Ścieżka SMART w ramach Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027

7 lutego PARP ogłosiła pierwszy nabór do Ścieżki SMART. Skierowany jest na realizację projektów indywidualnych MŚP. Rozpoczęcie naboru wniosków przewidziano na 21 lutego 2023 r., okres przyjmowania dokumentów potrwa do 12 kwietnia 2023 r.

Celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, wzmocnienie współpracy między biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ).

Ścieżka SMART opiera się na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca MŚP wybiera jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie,
z zastrzeżeniem, że moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań
w pozostałych zaplanowanych modułach.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  • prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
  • maszyny i urządzenia,
  • materiały i roboty budowlane
  • wartości niematerialne i prawne,
  • nieruchomości,
  • usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
  • inwestycje związane z ochroną środowiska,
  • szkolenia,
  • promocja produktów za granicą,
  • ochrona praw własności przemysłowej.

Poziom dofinansowania wynosi od 10% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, zapraszamy do kontaktu, nr. tel.: 603 422 939

Data publikacji: 13 luty 2023