Startuje pilotażowy program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach pilotażowego Programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”.

Celem pilotażu programu „Robogrant” jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych.

Wsparcie wynosi do 85% wartości projektu, maksymalnie 850 000,00 zł.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Dofinansowanie można uzyskać na:

- Nabycie, montaż, instalację i uruchomienie nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;

- nabycie, montaż, instalację i uruchomienie pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych;

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Wniosek o dofinansowanie projektu można złożyć w terminie: od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. do godz. 16:00

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, zapraszamy do kontaktu, nr. tel.: 603 422 939

Data publikacji: 29 październik 2022