Zaakceptowany program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Komisja Europejska zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 w kwocie 2,65 mld EUR. Z programu skorzysta 5 województw ściany wschodniej tj. woj.: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz – co jest nowością –  część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów), tzw. region statystyczny mazowiecki regionalny. Założenia programu są dostępne tutaj: https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/111423/FEPW_final.pdf

Data publikacji: 28 październik 2022