Zakończenie naboru w ramach działania 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP

Informujemy, że LAWP zakończył nabór wniosków w ramach nr FELU.02.04-IP.01-001/23, Działania 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP. Złożono 163 wnioski o dofinansowanie na wartość wnioskowanego wsparcia 82 942 124,94 PLN. Ocena formalna przeprowadzona będzie w terminie nie dłuższym niż 45 dni roboczych od dnia jej rozpoczęcia, tj. od pierwszego posiedzenia KOP w ramach oceny formalnej, które odbywa się w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych po zakończeniu naboru.

Data publikacji: 4 grudzień 2023