Aktualizacja terminu zakończenia naboru do konkursu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – w ramach komponentu usługowego (konkurs ogólny oraz konkurs na rzecz dostępności).

Aktualizacja terminu zakończenia naboru do konkursu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – w ramach komponentu usługowego (konkurs ogólny oraz konkurs na rzecz dostępności). Nabór  trwa do dnia 30 grudnia 2020 roku (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (II etap – komponent inwestycyjny).

PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYGOTOWANIEM WNIOSKU – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Data publikacji: 2 grudnia 2020