Usługi doradcze i szkoleniowe Meritum Sp. z o.o. świadczone są przez stałą kadrę specjalistów jak również we współpracy z ekspertami zewnętrznymi. Poszukujemy osób do współpracy w następujących obszarach:

 1. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, biznes planów i studiów wykonalności;
 2. sporządzanie prognoz finansowych dla planowanych inwestycji na potrzeby uzyskania finansowania zewnętrznego;
 3. rozliczanie projektów dofinansowywanych ze środków UE;
 4. prowadzenie szkoleń i seminariów informacyjnych dotyczących w szczególności: zasad finansowania projektów ze środków UE, prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości, prawa podatkowego i marketingu.

W przypadku zainteresowania Państwa współpracą z nami prosimy o przesłanie wiadomości e-mail wraz z dołączonym CV. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności obszar oferowanej współpracy o której mowa w pkt. 1 do 4.

W przypadku zgłoszenia chęci współpracy w zakresie określonym w pkt. 1-3 należy podać informacje dot. doświadczenia w następującym zestawieniu:

 • Rodzaj projektu (inwestycyjny, szkoleniowy):
 • Nazwa programu oraz numer działania:
 • Ogólny zakres rzeczowy projektu:
 • Wartość projektu:
 • Rola i zaangażowanie w projekcie (napisany, zarządzany, rozliczany, inna jaka?):
 • Okres realizacji projektu:

W przypadku zgłoszenia chęci współpracy w zakresie określonym w pkt. 4 należy podać informacje dot. doświadczenia w następującym zestawieniu:

Temat przeprowadzonego szkolenia:

 • Ilość godzin szkolenia:
 • Grupa docelowa:
 • Termin szkolenia:

Informujemy, że kontakt z Państwem nawiążemy w przypadku chęci zaoferowania współpracy w ramach konkretnego przedsięwzięcia.