Będą dofinansowane z UE pożyczki i poręczenia dla przedsiębiorców

W obecnej perspektywie finansowej 2014 – 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego planuje część środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przekazać przedsiębiorcom nie w formie bezzwrotnych dotacji, ale jako pożyczki i poręczenia, które po wykorzystaniu należało będzie zwrócić.

30 listopada 2016 r. w Warszawie Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Dyrektor LAWP podpisali z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, która umożliwia uruchomienie ponad 425 mln zł na instrumenty zwrotne.

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (link) wsparcie zwrotne będzie można uzyskać w ramach Działań:

  • 3.2 Instrumenty kapitałowe – dofinansowanie: 55 662 232,35 zł
  • 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – dofinansowanie: 328 777 445,73 zł

Dodatkowo będzie można uzyskać pożyczkę na założenie własnego biznesu lub przekwalifikowanie się, w ramach działań:

  •  9.3 Rozwój przedsiębiorczości – dofinansowanie: 15 703 118,20 zł
  • 10.2 Programy typu outplacement – dofinansowanie: 2 303 932,40 zł

Z pożyczek, wejść kapitałowych oraz poręczeń skorzystają w naszym regionie mikro, małe i średnie firmy.

 

Data publikacji: 6 grudnia 2016