Dodatkowy nabór wniosków do działania 3.2.1 POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020)

Już 9 grudnia 2020 roku zostanie ogłoszony nowy nabór dla poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, zaś przeprowadzenie odbędzie się w 2021 r. ( 13.01-17.02.2021 r.).

Dofinansowanie może być przeznaczone na wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

Zachęcamy do kontaktu.

https://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Zmiany-w-Harmonogramie-konkursow-na-2020-r-Program-Operacyjny-Inteligentny-Rozwoj-2014-2020-dzialanie-232-POIR-321-POIR

Data publikacji: 2 grudnia 2020