DOFINANSOWANIE NA DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP

Pragniemy Państwa poinformować, że od 15 października 2018 roku trwa nabór wniosków do konkursu 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zorganizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Nabór wniosków trwa do 10.01.2019 roku.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu to:
– dla mikro i małych przedsiębiorstw 2 000 000,00 PLN, które może stanowić 70% wartości inwestycji,
– dla średnich przedsiębiorstw 3 000 000,00 PLN, które może stanowić 60 % wartości inwestycji.

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:
1.Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
2.Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
3.Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
4.Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej

Całą dokumentację dotyczącą konkursu 3.7 łącznie z regulaminem, można pobrać ze
strony internetowej LAWP.

Przedsiębiorców zainteresowanych konkursem zapraszamy do kontaktu.

Data publikacji: 8 listopada 2018