Dotacje dla przedsiębiorstw w 2019r. – zakup maszyn i urządzeń, termomodernizacja, fotowoltaika

Informujemy, że jeszcze w III i IV kwartale 2019r. zostaną ogłoszone najbardziej popularne programy dotacji dla przedsiębiorstw. To prawdopodobnie ostatnia szansa by skorzystać z dofinansowania w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

DZIAŁANIE 3.7

Już w październiku br. zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków o dofinansowanie dla firm, które zamierzają zainwestować w zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania czy budowę budynków w celu wzbogacenia swojej oferty o nowe bądź ulepszone produkty/usługi.

Procentowy poziom dofinansowania projektu to:

– Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70%

– Średnie przedsiębiorstwa: 60%

Maksymalna kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł

 DZIAŁANIE 4.2

Program kierowany do firm, które zamierzają zainwestować w budowę instalacji fotowoltaicznej w celu produkcji energii elektrycznej zarówno na potrzeby własne jak i na sprzedaż. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu na prognozowane w latach 2020-2021 znaczne podwyżki cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw.

Procentowy poziom dofinansowania projektu to:

– Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%

– Średnie przedsiębiorstwa: 55%

Maksymalna kwota dofinansowania: 2.500.000,00 zł

DZIAŁANIE 5.1

Do dnia 31.10.2019r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie na termomodernizację budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeżeli w zasobach Państwa firmy znajdują się wykorzystywane budynki produkcyjne, biurowe, magazynowe, handlowe lub inne (własne, dzierżawione/wynajmowane czy nawet użyczone) wymagające prac związanych z ociepleniem, wymianą stolarki okiennej, wymianą instalacji C.O., źródła ciepła itp.

Procentowy poziom dofinansowania projektu:

– Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%

– Średnie przedsiębiorstwa: 55%

Maksymalna kwota dofinansowania: 500.000,00 zł

 WYŁĄCZENIA:

  1. Pomoc nie może zostać przyznana, w przypadku realizacji inwestycji w budynku/lokalu mieszkalnym.
  1. Pomoc może zostać przyznana wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca planuje realizację inwestycji w budynku/lokalu, w którym prowadzi działalność gospodarczą.
  1. Pomoc może zostać przyznana wyłącznie w przypadku, gdy planowana do realizacji inwestycja będzie dotyczyła budynku posiadającego instalację centralnego ogrzewania lub/i miejscowego ogrzewania (z wyjątkiem pieca kaflowego, pieca wolnostojącego typu koza, elektrycznego przenośnego ogrzewacza pomieszczeń, przenośnych nagrzewnic na paliwo ciekłe lub gazowe).
  1. Pomoc nie może zostać przyznana, jeżeli planowana w ramach projektu inwestycja (służąca poprawie efektywności energetycznej) jest częścią innej większej inwestycji (np. rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku lub lokalu).

 

UWAGA: Przygotowanie wniosku o dofinansowanie musi być poprzedzone przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskania pozwoleń administracyjnych. Z tego względu zachęcam do współpracy niezwłocznie aby przygotować należycie wszelkie niezbędne dokumenty przed ogłoszeniem naboru wniosków.

Zapraszamy Państwa do współpracy z nami. W przypadku pytań i chęci omówienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. (81) 528-53-63 lub 603-422-939

Data publikacji: 17 września 2019