Kolejne szczegóły dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.  Zastąpi on funkcjonujący w ramach poprzedniej perspektywy Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

Program na lata 2021-2027 podzielony został na 10 priorytetów. Dotyczą one następujących  obszarów:

  • badań i innowacji, regionalnych inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, cyfryzacji;
  • adaptacji do zmian klimatu, ochrony środowiska;
  • efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii, wsparcia zrównoważonej mobilności miejskiej;
  • rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym rozwoju usług publicznego transportu drogowego;
  • rozwoju infrastruktury edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia, infrastruktury usług społecznych oraz podmiotów ochrony zdrowia, infrastruktury kultury i turystyki,
  • włączenia społecznego, usług zdrowotnych,
  • aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
  • adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw do zmian,
  • programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych w zakresie edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego i ustawicznego,
  • zintegrowanych inwestycji terytorialnych, wsparcia partnerstw gmin zmarginalizowanych, rewitalizacji obszarów miejskich i innych niż miejskie.

 

Zapraszamy wkrótce po kolejne informacje!

Data publikacji: 8 lipiec 2021