koniec naboru wniosków na odnawialne źródła energii – duże zainteresowanie przedsiębiorców

W dniu wczorajszym tj. 31.05, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zakończyła trwający od końca lutego b.r. nabór wniosków w ramach działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach naboru przedsiębiorcy złożyli 305 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania przekraczającą 221 mln zł. Cała pula środków, jaką LAWP planuje rozdać w tym konkursie to 92,6 mln zł, zatem środków wystarczy jedynie na około 40% łącznie wnioskowanej kwoty dotacji.

 

Komunikat, dotyczący ilości złożonych wniosków, można przeczytać na stronie internetowej LAWP: link

 

 

 

Data publikacji: 1 czerwca 2017