Konkurs w ramach Działania 1.5 RPO WL „Bon na patent” rozstrzygnięty po 5 miesiącach – LAWP się nie spieszy

Aż ponad 5 miesięcy potrzebowała Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, żeby wyłonić do dofinansowania 7 niewielkich projektów dotyczących pokrycia kosztów przygotowania i dokonania przez przedsiębiorców zgłoszenia patentowego wynalazku.

Nabór wniosków prowadzony był do 17 czerwca b.r.. Złożono zaledwie 16 wniosków o dofinansowanie, spośród których LAWP wybrała do dofinansowania 7, na łączną kwotę dotacji 301 tys. złotych.
Jest to zaledwie ułamek środków, które zarezerwowane były na ten konkurs – kwota alokacji wynosiła powyżej 12 milionów złotych. Mimo tak niewielkiej ilości wnioskujących, przedsiębiorcy musieli czekać aż do 24 listopada na opublikowanie przez LAWP listy zwycięzców.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu można znaleźć na stronie internetowej LAWP.

 

 

Data publikacji: 25 listopada 2016