Ostatnia, X runda składania wniosków do II etapu konkursu „Bony na innowacje dla MŚP”

Tylko do 30 grudnia 2020 roku, do godziny 16:00:00 można składać wnioski na sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną, opracowaną w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową
  • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Dofinansowanie może być udzielone mikro-, małym- lub średnim przedsiębiorstwom, które prowadzą zarejestrowaną działalność na terytorium RP oraz które zrealizowały i rozliczyły projekt (tzn. złożyły wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu Bonu na innowacje.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. Firmy prowadzące projekt w województwie lubelskim mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 70%  (mikro i małe przedsiębiorstwa) lub 60% (średnie przedsiębiorstwa) wartości kosztów kwalifikowalnych.

Przedsiębiorców zainteresowanych przygotowaniem wniosku – zapraszamy do kontaktu

Data publikacji: 17 listopada 2020