Rozstrzygnięto konkurs o dotacje na badania celowe

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie opublikowała wyniki konkursu w ramach Działania 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Był to konkurs dotyczący dofinansowania projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów, lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

Do dofinansowania wytypowano 42 projekty o łącznej wartości wnioskowanego wsparcia przekraczającej 62 mln zł. Z przyjemnością informujemy, iż wśród nich jest także projekt opracowany przez zespół MERITUM Sp. z o.o. Wszystkim zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.

Ogłoszenie o wynikach konkursu oraz listę projektów wybranych do dofinansowania można znaleźć na stronie internetowej LAWP: link

 

Data publikacji: 7 listopada 2016