Szybka ścieżka – ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2021

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło  konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.

Konkurs skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczono 300 mln PLN.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Cały konkurs został podzielony na dwie rundy, przy czym każda z nich ma innych adresatów. W pierwszej, trwającej od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r., można składać projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w drugiej rundzie, trwającej od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r., dofinansowanie mogą uzyskać tylko projekty realizowane przez przedsiębiorstwa małe i średnie, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych).

Na rundę pierwszą przeznaczono 100 mln zł, zaś na drugą – 200 mln zł.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP (link do systemu – aktywny od 22 marca 2021 r.).

Ważna informacja: z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach POIR,  nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy przekroczy 500% jej alokacji (z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w rundzie będzie trwał co najmniej 7 dni).

 

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-11112021-szybka-sciezka

 

PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYGOTOWANIEM WNIOSKU – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Data publikacji: 17 luty 2021