Trwający nabór do działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Do 27 maja br. można składać wnioski do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 

Więcej informacji pod adresem:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty

PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYGOTOWANIEM WNIOSKU – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Data publikacji: 4 maja 2021