Unijny Fundusz Odbudowy

4 maja br. Sejm RP przyjął ustawę o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej dotyczącej Funduszu Odbudowy.

Unijny Fundusz Odbudowy to specjalna pula środków na odbudowę europejskiej gospodarki, dostępna  dodatkowo poza środkami z budżetu unijnego na lata 2021-2027. Polska ma z niego otrzymać ok. 23 mld euro w dotacjach oraz ok. 34 mld euro pożyczek. Środki te możemy wykorzystać do 2026 roku, a 13 % z nich zostanie przekazanych Polsce w ramach zaliczki, już w lipcu bieżącego roku.

Zgodnie z Polską propozycją zawartą w Krajowym Planie Odbudowy, dotacje i pożyczki zostaną przeznaczone m.in. dla przedsiębiorców na:

  • cyfryzację procesów w przedsiębiorstwach i inwestycje dla wzmocnienia ich konkurencyjności,
  • produkcję energii ze źródeł odnawialnych,
  • innowacje związane z zapobieganiem powstawania odpadów, tworzeniem rynku surowców wtórnych,
  • inwestycje związane z opracowaniem i wdrożeniem zasobooszczędnych i efektywnych energetycznie technologii recyklingu,
  • dywersyfikację działalności w tym m.in. w sektorze hotelarskim i gastronomicznym, turystyce i kulturze,
  • inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym,
  • inwestycje wspierające pracę zdalną tj. np. związane z doposażeniem pracowników czy przedsiębiorstw,
  • poprawę jakości w służbie zdrowia poprzez m.in. rozwój i modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych oraz rozszerzenie dotychczasowych cyfrowych rozwiązań,

Procedura wyboru projektów dla większości obszarów wsparcia odbędzie się w trybie konkursowym. Informacje dotyczącą terminów poszczególnych naborów wniosków podamy niezwłocznie po ustaleniu harmonogramu naboru wniosków.

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/czym-jest-kpo2

Data publikacji: 10 maja 2021