Więcej pieniędzy do rozdania w ramach ubiegłorocznego konkursu 3.7

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości zdecydowała o zwiększeniu puli środków do rozdania dla przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach ubiegłorocznego konkursu do Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (konkurs dla mikro i małych przedsiębiorstw).

Pierwotnie do dofinansowania wytypowano 193 projekty o łącznej wartości wnioskowanego wsparcia przekraczającej 244 mln zł. Dzięki zwiększeniu alokacji ostatecznie do dofinansowania wytypowano łącznie 216 projektów.

Link do komunikatu LAWP

Data publikacji: 22 czerwca 2017