WYNIKI KONKURSU DZIAŁANIA 1.3. INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH

12.09.2018 roku Lubelska Agencja Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie opublikowała wyniki konkursu w ramach Działania 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Do dofinansowania wytypowano 18 projektów o łącznej wartości wnioskowanego wsparcia ponad 29 mln zł.

Ogłoszenie o wynikach konkursu oraz listę projektów wybranych do dofinansowania można znaleźć TUTAJ.

Data publikacji: 8 listopada 2018