zbliża się konkurs na dotacje do budowy jednostek wytwarzania energii odnawialnej w przedsiębiorstwach – konsultacje społeczne kryteriów wyboru projektów do 29 listopada

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, jeszcze w grudniu b.r. ogłoszony zostanie konkurs w ramach Działania  4.2 „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach”.

W ramach tego działania wspierana będzie m. in.:
– Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
– Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji,
– Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody,

W dniu dzisiejszym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował na swojej stronie internetowej projekt kryteriów, w oparciu o które ocenianie będą składane w tym konkursie wnioski. Termin na składanie uwag do kryteriów wyznaczono na 29 listopada.

Z projektem kryteriów wyboru można zapoznać się na stronie UM: link. Znajduje się tam także formularz do zgłaszania uwag.

Data publikacji: 23 listopada 2016